Stichting KinderVakantieWeek de Meern

Het bestuur

Het bestuur zorgt voor de organisatie van de KVW. Het hele reilen en zeilen van de stichting, maar ook van de week zelf ligt het hele jaar door in handen van het bestuur. Statutair bestaat het bestuur uit vijf personen. Alle bestuursleden zijn gelijk aan elkaar, hoewel er wel enig verschil is per functie.

Officieel bestaat het bestuur uit twee delen. Het eerste deel is het dagelijks bestuur (DB) en bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secreatis. De tweede bestuursdeel is het overige bestuur (OB) en dat zijn de “hoofd programmering” en “hoofd technische dienst”.

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor alles wat de stichting betreft. Daarom regelt en tekent de voorzitter vaak alle officiele zaken. Eigenlijk is de voorzitter verantwoordelijk voor het overzicht en de aansturing van iedereen binnen het bestuur en de werkgroep. De secretaris is verantwoordelijk voor alle communicatie, zowel intern als extern, en de penningmeester gaat natuurlijk over het geld.

Hoofd programmering is het bestuurslid dat over alle programmering gaat. Hij of zij zorgt er voor dat de week zelf vloeiend verloopt. Natuurlijk moet daarvoor ook de voorbereiding goed verlopen. Dit betekent zorgen dat de werkgroep goed draait, dat tijdschema’s kloppen,
en natuurlijk dat tijdens de week de activiteiten klaar staan en er optijd gewisseld wordt.
Hoofd technische dienst zorgt voor alles “om de week heen”. Alles wat geregeld moet worden komt bij het hoofs TD vandaan. Interne en externe logistiek, water, stroom, pallets en boodschappen, het komt allemaal bij hem of haar vandaan.