Stichting KinderVakantieWeek de Meern

Inschrijven

 

We zitten vol voor 2019!
 

Van 26 t/m 30 augustus 2019 is er weer de KinderVakantieWeek in De Meern. De inschrijving is net als voorgaande jaren als volgt georganiseerd:

  • De inschrijving kunt u vinden op www.kvwdemeern.nl, de inschrijfpagina sluit zodra het maximale aantal van 300 inschrijvingen is bereikt. Er kunnen maximaal 20 kinderen op de wachtlijst worden gezet.
  • Na uw betaling wordt uw inschrijving definitief. U kunt online of op zondag 14 juli van 15:00 uur tot 16:00 uur bij Muziekpodium Azotod, Meerndijk 126 betalen.
  • De kosten bedragen dit jaar € 35,- per kind

Inschrijving staat open voor alle kinderen die openbaar basisonderwijs volgen.

De volledige voorwaarden voor deelname staan in de Spelregels en de Algemene voorwaarden.